การเปลี่ยน หรือ การคืนสินค้า | EXCHANGES & RETURNS 

ในกรณีที่สินค้า ชำรุด มีปัญหา ใดๆ กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ทางแบรนด์จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แทนสินค้าที่มีปัญหากลับไปให้ลูกค้า 

Any products purchased with any defect or any problems, please kindly contact our admin. for the exchange of new product within 7 days after received the product from courier. We will immediately send the new one for you.

สินค้าที่สามารถคืนได้จะเป็นกรณีเฉพาะเช่น ทางแบรนด์ส่งสินค้าไป ผิดสี ผิดรุ่น เท่านั้น ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณีอื่นๆ

Products can be returned only if brand sent in wrong items, wrong shades only. Any other cases are not accepted.